OSTEOPATIATractament del vertigen

A Equilibri-Sabadell som especialistes en rehabilitació vestibular. Aquesta disciplina es basa en el conjunt de tècniques encaminades a aconseguir la normalització del funcionament del sistema de l’equilibri quan aquest ha patit una alteració sigui quin sigui l’origen de la mateixa. Tenim més de 10 anys d’experiència tractant a pacients amb vertigen i inestabilitat i amb una gran formació a les nostres esquenes en aquest terreny...

Read MoreBenvinguts a EQUILIBRI SABADELL

Equilibri Sabadell es un centre de fisioteràpia i osteopatia situat al cor de Sabadell, format única i exclusivament per professionals sanitaris, col·legiats i amb titulació universitària. Entre els nostres serveis destaquem varies especialitats com la fisioteràpia vestibular (tractament del vertigen, mareig i inestabilitat), osteopatia, fisioteràpia esportiva, fisioteràpia-osteopatia del nadó i per la dona (embarassos, postpart, disfunció del sòl pelvià) entre d’altres.


vertigo-inestabilidad-sabadell

EL VERTIGEN POSICIONAL: UNA DISFUNCIÓ DEL SISTEMA VESTIBULAR AMB SOLUCIÓ

Si has tingut alguna vegada sensació de mareig, inestabilitat, impressió d’anar en un vaixell, que tot gira al teu voltant, desequilibri, vertigen, etc., has de saber que amb l’osteopatia i fisioteràpia indicada hi ha ràpida solució. El més important és saber diferenciar entre un síndrome vertiginosa (en aquest cas parlarem del vertigen posicional) i una sensació d’inestabilitat. En el primer cas, sempre que es pateix...

Read More